1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   วังสวนบ้านแก้ว (ศูนย์เรียนรู้)

วังสวนบ้านแก้ว (ศูนย์เรียนรู้)

  จันทบุรี
วังสวนบ้านแก้วเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระองค์ทรงใช้ที่นี่เป็นที่ดำเนินงาน ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่พสกนิกรในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาการทอเสื่อจันทบูร สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ พระตำหนักใหญ่ (พระตำหนักเทา) ปัจจุบันใช้เป็นที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ พระตำหนักดอนแค (พระตำหนักแดง) ปัจจุบัน จัดเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น แบ่งเป็น 5 ห้อง ได้แก่ ห้องภูมิศาสตร์จันทบุรี ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ห้องวัฒนาธรรมท้องถิ่น ห้องขุดพลอย ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น เรือนเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระตำหนักเทา ปัจจุบัน คือสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเรือนแดง ปัจจุบันจัดเป็นห้องให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดอุทยานการเรียนรู้ เป็นป่าธรรมชาติภายใน มหาวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ 50 ไร่ จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งมี 2 ส่วน ได้แก่ ทางบกและทางน้ำ

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
 • sbk.palace@gmail.com
 • 0-3947-1064, 0-3931-9111 ต่อ 7000-1
 • 0-3947-1067
 • http://www.wangsuanbankaew.com

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ