1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก

พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก

  ตราด
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเกาะหมากและขนบนิยมในท้องถิ่นซึ่ง มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจน ประวัติศาสตร์โบราณคดี และศิลปหัตถกรรม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชน ซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะหมาก และน่าสนใจตรงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์อีกด้วย

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • ตำบลเกาะหมาก จังหวัดตราด 23120
  • 08-9512-5500
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ