1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ

ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ

  ชลบุรี
สัมผัสความเป็นไทยสไตล์ดั้งเดิม ผ่านรูปแบบการจัดแสดงพื้นที่ภายในไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและอนุรักษ์ศิลปะไทย พร้อมรับชมการแสดงวิถีชีวิตและกิจกรรมพื้นบ้านมากมาย จนถึงขบวนแห่งวัฒนธรรมสี่ภาคภายในหมู่บ้าน (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตลอดจนการจัดเลี้ยง ในรูปแบบขันโตก

รายละเอียด :

จํานวนห้องประชุม
จำนวนห้องจัดเลี้ยง มี 2 รูปแบบ คือ Indoor (จัดในคุ้มขันโตก) และ Outdoor (ลานสนามหญ้าบริเวณเรือนไทยภาคอีสาน) พร้อมชมการแสดงวัฒนศิลป์ 4 ภาค
จํานวนคนที่สามารถรองรับได้
300 - 400  คน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ