1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

  ปราจีนบุรี
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นผู้สร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นในปี พ.ศ.2452 เพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงสร้างของตึกงามประณีต ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยวัสดุอย่างดี ต่อมาหลังจากรัชกาลที่ 5 สวรรคต สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดได้ถูกปรับให้กลายเป็นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม ปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนอาคารเป็นโบราณสถานของชาติเรียบร้อยแล้ว สนใจแวะเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
 • 0-3721-1088 ต่อ 3166
 • http://www.abhaiherb.com

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

อื่นๆ ในจังหวัด