1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ตลาดวัฒนธรรมตำบลสวนหลวง (วัดภุมรินทร์กุฎีทอง)

ตลาดวัฒนธรรมตำบลสวนหลวง (วัดภุมรินทร์กุฎีทอง)

  สมุทรสงคราม
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ซึ่งวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม มีกุฎีเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อุทยานการศึกษา บ้านดนตรี พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางบกและทางน้ำ สถานที่จอดรถกว้างขวาง สะอาด สะดวก มีจุดลงเรือศูนย์ท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดฯ เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนที่มีคุณภาพ โดยศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) มีสินค้าแปรรูป สินค้า OTOP สินค้าหัตถกรรม และมีร้านอาหารปรุงสำเร็จจากชาวบ้านในชุมชน มีแหล่งด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใกล้เคียงตลาด เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่าควรอนุรักษ์ โรงเรียนสอนดนตรีไทย การจัดกิจกรรม และประเพณีต่างๆผู้ที่สนใจ แวะชมวัดได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ส่วนตลาดเปิดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 4 หมู่ 8 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
 • 08-7170-2719

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

อื่นๆ ในจังหวัด

ดอนหอยหลอด

สมุทรสงคราม

534

ตลาดน้ำดอนมะโนรา

สมุทรสงคราม

475

ตลาดน้ำท่าคา

สมุทรสงคราม

501

ตลาดน้ำบางน้อย

สมุทรสงคราม

533

ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา

สมุทรสงคราม

509

ตลาดบางนกแขวก

สมุทรสงคราม

489

บ้านครูเอื้อ

สมุทรสงคราม

376

บ้านดนตรี

สมุทรสงคราม

527

พิพิธภัณฑ์ขนมไทย

สมุทรสงคราม

398