1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน

  พระนครศรีอยุธยา
พระราชวังเก่าแก่ของอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จุดเด่นคือสถาปัตยกรรมงดงามประณีต ภายในประกอบด้วยพระที่นั่งสำคัญๆ มากมาย เช่น พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ และอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘อนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม’ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 16.00 น.) อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก นักเรียน นิสิตนักศึกษา 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท ผู้ที่สนใจล่องเรือรอบเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นเวลา 25 นาที สามารถใช้บริการเรือ River Jet ได้ เปิดบริการเวลา 09.00-15.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์เปิดถึง 16.00 น. เรือออกทุกชั่วโมง หยุดวันพุธ และวันพฤหัสบดี)

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ถ.ปราสาททอง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
 • 0-3526-1104, 0-3526-1549 0-3526-1673

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

อื่นๆ ในจังหวัด

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

พระนครศรีอยุธยา

401

ตลาดน้ำอโยธยา

พระนครศรีอยุธยา

487

ตลาดลาดชะโด

พระนครศรีอยุธยา

403

ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)

พระนครศรีอยุธยา

507

บึงพระราม

พระนครศรีอยุธยา

861

ปราสาทนครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

651

พิพิธภัณฑ์เรือไทย

พระนครศรีอยุธยา

419