1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ปราสาทนครหลวง

ปราสาทนครหลวง

  พระนครศรีอยุธยา
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าปราสาทแห่งนี้ เริ่มก่อสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง แต่ด้วยปัญหาหลายๆ อย่าง ทำให้สร้างไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.2352 ได้มีการรื้อฟื้นเพื่อสร้างใหม่อีกครั้ง พร้อมกับวัดนครหลวง และรอยพุทธบาทสี่รอย ซึ่งประดิษฐานอยู่บนลานชั้นบนของปราสาท ปัจจุบัน ปราสาทนครหลวงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศกรมศิลปากร และถูกเรียกว่า ‘พระนครหลวง’ สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ม.1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

อื่นๆ ในจังหวัด

ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

พระนครศรีอยุธยา

401

ตลาดน้ำอโยธยา

พระนครศรีอยุธยา

487

ตลาดลาดชะโด

พระนครศรีอยุธยา

403

ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)

พระนครศรีอยุธยา

507

บึงพระราม

พระนครศรีอยุธยา

861

พระราชวังบางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

1,286

พิพิธภัณฑ์เรือไทย

พระนครศรีอยุธยา

419