1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   บูราโน่ รีสอร์ท

บูราโน่ รีสอร์ท

Burano Resort
  ราชบุรี

รายละเอียด :

จํานวนห้องพัก
17 ห้อง
จํานวนห้องประชุม
1ห้อง
จํานวนคนที่สามารถรองรับได้
30 - 40  คน
ราคาห้องพักสำหรับกลุ่มประชุมสัมมนา
1,500 - 3,000  บาท

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ