1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศรีกระบี่

ศรีกระบี่

  กระบี่
จุดรวมของฝากพื้นเมืองจากจังหวัดสงขลา อาทิ ผ้าทอเกาะยอ หมวก กระเป๋า สมุดบันทึก กล่องกระดาษทิชชูที่ทำจากฝีมือชาวบ้าน ร้านเรินผ้าลีมาแล เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจำหน่ายผ้าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่เป็นผลิตตภัณฑ์ที่มีการรองรับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของจังหวัดสงขลา

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.