1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือ

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือ

  กระบี่
มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาหินป่า ถ้ำ และอยู่ติดกับป่าชายเลน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมงพื้นบ้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน อาทิ ถ้ำเสือน้อย ถ้ำนางฟ้า น้ำผุดปรบมือ หาดทรายร้อน ทางชุมชนมีการจัดการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบเพื่อรองรับการศึกษาดูงานและพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ชมวิถีชีวิตชุมชนและผลิตภัณฑ์ของชุมชน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยชักตีน การทำผ้าปาเต๊ะและการทำดอกไม้ใยบัว ชมการละเล่น การแสดงพื้นบ้าน และผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยทำสปาธรรมชาติที่หาดทรายร้อน พายเรือคายัคชมป่าชายเลน ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกับกลุ่มมัคคุเทศก์น้อย และสนุกสนานกับกลุ่มนันทนาการบ้านถ้ำเสือ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ม.5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
 • 08 4840 8837

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ