1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน

  กระบี่
ในปี พ.ศ. 2546 ชาวบ้านได้เริ่มต้นจัดตั้งกลุ่มปรับปรุงคุณภาพลองกองขึ้นจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ปลูกลองกองในพื้นที่ตำบลดินอุดมที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและลดการใช้สารเคมี ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 เริ่มปรับปรุงพื้นที่การเกษตรของตนเอง โดยการปลูกผืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ อาทิ ปลูกยางพารา สะตอ ทุเรียน สละอินโดนีเซีย เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดค่ายเข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ค่ายเยาวชน โครงการคนกล้าคืนถิ่น และการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การอนุรักษ์ผึ้งโพรงไทย ชมโรงเรือนผลิตวัตถุดิบกาแฟขี้ชะมด การปลูกพืชผสมผสานทั้งพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ การแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัวมาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน อาทิ สบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบในบ่อพลาสติก เผาถ่านแบบธรรมชาติและเก็บน้ำส้มควันไม้ เป็นต้น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 129 ม.4 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190
 • 08 1781 4808

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ