1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน

  กระบี่
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมุสลิม ตั้งอยู่ในตำบลอ่าวนาง ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา เกษตรครัวเรือน ประมงชายฝั่ง และค้าขาย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามใกล้กับป่าชายเลน มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้กับชุมชน อาทิ อ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา อ่าวไร่เลย์ ทะเลแหวก เป็นต้น มีบ้านพักโฮมสเตย์ไว้คอยต้อนรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านนาตีน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมการอยู่อาศัย ท่องเที่ยวทางทะเลกับกลุ่มนำเที่ยวทางทะเลของชุมชน ชมผลิตภัณฑ์จากชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กระดาษจากใยสับปะรด และเรือหัวโทงจำลอง เป็นต้น
CSR
ทำกิจกรรมเพ้นท์ลายผ้าบาติกและการทำกระดาษจากใยสับปะรด

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ