1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะกลาง

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะกลาง

  กระบี่
เป็นชุมชนเปี่ยมเสน่ห์ที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนแบบสโลว์ไลฟ์ ตั้งอยู่เกาะกลางแม่น้ำกระบี่ ล้อมรอบด้วยป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ สามารถเดินทางมายังชุมชนด้วยเรือข้ามฟากจากท่าเรือสวนสาธารณะธาราและท่าเรือเจ้าฟ้า ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและทำเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวสังข์หยดซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ที่ปลูกเพียงปีละหนึ่งครั้ง หากต้องการอุดหนุนข้าวสังข์หยดต้องมาในช่วงเดือนมกราคม หรือติดต่อกลุ่มชาวบ้านล่วงหน้า สำหรับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจ คือ เขาขนาบน้ำ

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำแบบดั้งเดิมล่องเรือชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกาง ก่อนไปยังเขาขนาบน้ำ รับประทานอาหารทะเลสดๆ โดยเฉพาะ “หอยตกใจ” อันหวานสดที่ร้านอาหารแม่น้ำของบ้านเกาะกลาง
CSR
ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์เรือหัวโทงจำลองของกลุ่มผลิตเรือหัวโทงจำลอง ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาวของชุมชน กิจกรรมเพ้นท์ลายผ้าปาเต๊ะและกิจกรรมสักหอย (เก็บหอย) ในช่วงน้ำลด ท่านสามารถปั่นจักรยานชมทุ่งข้าวสังข์หยดบนเนื้อที่กว่าพันไร่ ในช่วงเดือนส.ค.-ต.ค หรือร่วมเกี่ยวข้าวในช่วงเดือน ธ.ค.-ม.ค. ของทุกปี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ม.1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • 08 1569 0224

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ