1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดบ้านสองคอน (โบสถ์คริสต์ โรมันคาทอลิก)

สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดบ้านสองคอน (โบสถ์คริสต์ โรมันคาทอลิก)

  มุกดาหาร
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นแหล่งศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีชื่อเสียงในเรื่องความงดงามแปลกตาของตัวอาคารเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ใหญ่และสวยที่สุดในอุษาคเนย์ ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2539 ผนังของวัดและส่วนเก็บพระธาตุเป็นกระจกใส ส่วนด้านหลังเป็นที่เก็บอัฐิของบุญราศีทั้ง 7 ไว้ให้สักการะบูชา มีไม้กางเขน 7 แห่ง ทุกๆ ปี ในวันที่ 22 ตุลาคม จะมีพิธีเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกถึงการสถาปนาแต่งตั้ง “บุญราศีมรณสักขี” และในวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีจะมีพิธีรำลึกบุญราศีสองคอน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันเวลา 08.00-18.00 น. คริสตชนสามารถร่วมพิธีบูชามิสซาได้ในวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150
 • 0 4264 3522, 0 4264 3524

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ