1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   วนอุทยานภูหมู

วนอุทยานภูหมู

  มุกดาหาร
วนอุทยานภูหมู หรือชื่อสั้นๆ รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวว่า ภูหมู เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สวยงามยิ่งอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารและเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตวนอุทยานเมื่อพ.ศ. 2523 ช่วงฤดูหนาวลมจะพัดแรงและหนาวมาก ภูหมูมีความสูง 353 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ราบบนยอดเขาประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,500 ไร่ บริเวณนี้ในสมัยก่อนมีหมูป่าชุกชุมเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีหน้าผาให้ชมวิว 3 จุด จุดชมวิวที่ 1 สามารถมองเห็นภูถ้ำเม่น ภูไม้ซาง ภูแผงม้า และอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จุดชมวิวที่ 2 สามารถมองเห็นถนนทางขึ้นภูหมู ภูน้อย ภูติ้ว ภูโล้น ภูกะล่อน วัดภูด่านแต้ และเทือกเขาภูพาน จุดชมวิวที่ 3 สามารถมองเห็น ภูถ้ำพระและอำเภอเลิงนกทา ซึ่งถนนลาดยางแคบๆ ที่มุ่งสู่ยอดภูหมู เป็นผลงานของทหารอเมริกันสมัยสงครามเวียดนาม สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2513 โดยทหารอเมริกันใช้เป็นที่ตั้งสถานีสื่อสารมีโรงเรือนที่ทหารอเมริกันใช้พักอาศัยยังคงหลงเหลือให้ชม

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49150
 • 0 2562 0760 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ , 0 4261 9076 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ