1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดอนม่วงพัฒนา

โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดอนม่วงพัฒนา

  มุกดาหาร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านดอนม่วงพัฒนาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการว่างงานให้กับราษฎรบ้านดอนม่วงพัฒนาและราษฎรใกล้เคียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่  81 ไร่  2  งาน 44 ตารางวา ขึ้นที่บ้านดอนม่วงพัฒนา เป็นฟาร์มเกษตรแบบผสมผสาน มีทั้งการปลูกพืชผักการเกษตร (ปลอดสารพิษ) ปลูกไม้ผล เช่น มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่งไร้เมล็ด  ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง  มะขามเปรี้ยว พุทราพันธุ์จัมโบ้ ทำการประมง เช่น เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ ปลากาด และเลี้ยงสัตว์ โดยเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์ โครงการป่าอาหารชุมชน โดยเน้นให้เป็นป่าอาหารที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้ชุมชนสามารถเก็บหาไปบริโภคได้ และเกิดจิตสำนึกในการหวงแหนผืนป่า เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานกิจกรรมธนาคารอาหารชุมชน แปลงปลูกพืชผักสวนครัว บ่อเลี้ยงปลา โรงเลี้ยงหมูป่า โรงเรือนเพาะเห็ด เพาะชำกล้าไม้ เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ
CSR
กิจกรรมปลูกต้นหม่อนผลสดในพื้นที่โครงการฯ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • บ้านดอนม่วงพัฒนา ม.11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
 • 0 4271 3310, 0 2447 8500-6 (สำนักงาน กปร.)
 • http://km.rdpb.go.th/Project/View/7252

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0