1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   หมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยวและหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านแข้

หมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยวและหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านแข้

  มุกดาหาร

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหารประมาณ 35 กม. เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวภูไท ที่ได้รับรางวัล OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี มีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว เช่น ขบวนแห่ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวด้วยกลองตุ้ม พร้อมขบวนฟ้อนรำต้อนรับตามแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวภูไทชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน บายศรีสู่ขวัญตามแบบวัฒนธรรมภูไท ร่วมรับประทานอาหารพาแลง ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล มีการสาธิตการทอผ้าฝ้าย การสานหมวกจากเส้นกก

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน

เยี่ยมชมวิถีชีวิตตามแบบฉบับวัฒนธรรมภูไท ศึกษากิจกรรมท่องเที่ยวชมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้แก่
1. ฐานการเรียนรู้ด้านการลดรายจ่าย ศึกษาดูงานกิจกรรมเกี่ยวกับการลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน
2. ฐานการเรียนรู้ด้านการเพิ่มรายได้ ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในบ้านแข้
3. ฐานการประหยัดหรือการออม ศึกษาถึงแนวทางวิธีการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแข้ การบริหารจัดการเงินทุนให้แก่สมาชิกภายในหมู่บ้าน นำไปเป็นทุนต่อยอดในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
4. ฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การแแสดงหมอลำ
6. ฐานด้านการเอื้ออารีย์ เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชน ที่มีความเอื้ออารีย์ ดูแล เอื้อเฟื้อ และแบ่งปันกัน

Team Building

ทดลองทอผ้าฝ้ายการสานหมวกจากเส้นกก

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ม.5 บ้านแข้ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
 • 09 3028 2175 ชาญชัย สมเสนตระกุล (ผู้ใหญ่บ้าน), 08 5461 8460 นิศากร คล่องดี

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ