1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

  มุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ท่านสามารถเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ โดยนักวิชาการประมงของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในเรื่อง ระบบการ เพาะพันธุ์ การอนุบาลสัตว์น้ำ เช่น การเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาใน ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ เป็นต้น ช่วงที่ปลาวางใข่เป็นเหมาะแก่การเยี่ยมชม คือช่วงหน้าฝน เดือน พ.ค.-ส.ค.

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน การเพาะพันธุ์ การอนุบาลสัตว์น้ำ
CSR
ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนถิ่นแม่น้ำโขง บริเวณหลังศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร 

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ