1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านบะ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านบะ

  มุกดาหาร
เป็นศูนย์เรียนรู้และดูงานเศรษฐกิจพอเพียงด้านการทำเกษตรแบบผสมผสาน เรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม (ตลอดทั้งปี) และเป็นแหล่งผลิตรังไหมอุตสาหกรรม การทำเกษตรแบบผสมผสาน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและศึกษาดูงานด้านการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การเลี้ยงสัตว์ การเผาถ่าน การทอผ้า การปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียว

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • 137 ม.5 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
  • 08 8478 6461, 08 3326 6567

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ