1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง

ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง

  มุกดาหาร
เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 ซึ่งเน้นการทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ปราศจากสารเคมี และส่งเสริมสมาชิกซึ่งเป็นชาวภูไทในการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ ให้ความรู้ คำแนะนำ ในการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน รวบรวมนำมาชำแหละแล้วจัดจำหน่ายเป็นธุรกิจที่ครบวงจร สามารถสร้าง รายได้ให้กับสมาชิกอย่างมั่นคง พันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ พันธุ์ชาโรเล่ พันธุ์แองกัส

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ การบริหารการจัดการ การแปรรูป และการตลาด

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ