1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   บริษัท อีเว้นเทจ(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีเว้นเทจ(ประเทศไทย) จำกัด

  ภูเก็ต
บริการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ จัดเลี้ยง จัดทัศนศึกษา จัดกิจกรรมTeambuilding จัดกิจกรรม CSR พร้อมบริการขนส่ง บริการ ติดต่อประสานงานด้านการจัดหาสถานที่ ด้วยประสบการณ์จัดงานทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ ทางบริษัทฯสามารถรองรับการ จัดประชุมได้ตั้งแต่จำนวน 20 คน ไปจนถึง 2,000 คน นอกจากนั้นยังช่วยวางแผนและ ออกแบบการจัดประชุม/กิจกรรมต่างๆ ด้วยความเข้าใจและเข้าถึงวัตถุประสงค์ของ งานนั้นๆ

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ