1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   บริษัท ฟีโอนิกซ์ อีเว้นท์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ฟีโอนิกซ์ อีเว้นท์ กรุ๊ป จำกัด

  ภูเก็ต
บริการรับจัดงานEvent ทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ งานประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง จัดพิธีเปิด งาน/โครงการ งานแถลงข่าวและงานเฉลิมฉลอง ประเพณีต่างๆ พร้อมทั้งจัดหาชุดการแสดง ออกแบบและตกแต่งสถานที่ เวที ด้วยอุปกรณ์ แสง สี เสียง ที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ