1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   ศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย

ศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย

  ภูเก็ต
เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ย้านถิ่นฐานมาจากหลากหลายจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นที่พำนักของชาวเลพื้นเมือง หรือชาวมอเกล็น(มอแกน) ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้หมู่บ้านเป็นที่หลับนอน ในยามเช้าก็ออกจากหมู่บ้านไปประกอบอาชีพ หากมาพบยามกลางวันก็จะพบว่าเป็นหมู่บ้านร้าง ทำให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชนานาชนิดของป่าชายเลนบนสะพานวอล์กเวย์ที่ทอดยาวไปจนสุดป่าชายเลน หรือล่องเรือแคนนูชมความงามจากธรรมชาติของป่าชายเลน และล่องเรือหางยาวชมสะพานรักสารสินที่ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตของชาวประมง ชมการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งเจ็ดสี ในกระชัง เรียนรู้การถักสร้อยข้อมือ และปลาตากแห้งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน หากไปช่วงเดือนตุลาคม - มีนาคม จะพบแมงกะพรุนจำนวนมาก นักท่องเที่ยวสามารถจับแมงกะพรุนร่วมกับชาวบ้านเพื่อนำไปประกอบอาหาร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • บ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
  • 08 7284 9676

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ