1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านไม้ขาว

กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านไม้ขาว

  ภูเก็ต
บ้านไม้ขาวเป็นชุมชนชาวไทยพุทธและมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกันมายาวนาน มีทรัพยากรธรรมชาตที่ิอุดมสมบูรณ์มีหาดทรายขาวที่ทอดยาวตั้งแต่หาดในยางไปจนถึงหาดทรายแก้ว และบริเวณหาดไม้ขาวมีเรื่องเล่าของเต่าทะเลที่ขึ้นมาวางไข่ ทั้งเต่าหญ้า เต่าตุ่น เต่าตาแดงและเต่ามะเฟือง นอกจากนี้ชาวบ้านนิยมจับกุ้งทะเล และจั๊กจั่นทะเลมาประกอบอาหาร

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาระบบนิเวศป่าพรุที่เกิดจากการพัดพาของกระแสน้ำที่ทำให้เกิดแอ่งน้ำเค็ม ที่กลายเป็นน้ำกร่อย และในที่สุดก็กลายเป็นแอ่งน้ำจืด ทำให้มีไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ออกดอกเจริญงอกงามแทนหญ้าจนกลายมาเป็นป่าพรุในปัจจุบัน เรียนรู้การทำนาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นบนผืนนาแปลงสุดท้ายของภูเก็ต สนุกกับกิจกรรมจับจั๊กจั่นทะเลบนหาดทรายและกิจกรรมสปาทรายเพื่อรักษาโรค อาทิ โรคมือเท้าชา อัมพฤกษ์ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผลิตกะปิ กลุ่มผลิตเครื่องจักรสาน ให้ได้เรียนรู้อีกมากมาย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • บ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
  • 08 7594 1249
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ