1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านกมลา

กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านกมลา

  ภูเก็ต
ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และเป็นชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดภูเก็ต และเชื่อมโยงประวัติประไหมสุทรีแห่งลังกาวีประเทศมาเลเซีย เดิมเป็นพื้นที่ราบเคยเป็นผืนนาและสวน ปัจจุบันบางพื้นที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นที่พักรองรับนักท่องเที่ยว บ้านกมลาจึงได้จัดตั้งศูนย์อบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม มีการรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านกมลา ที่เหล่าแม่บ้านรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รวมพลังโชว์ผลงานด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวกมลา

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เรียนรู้การตกแต่งผ้าฮีญาบ ผ้าโสร่งหรือชุดพื้นเมืองด้วยลูกปัดและเพ้นท์ลวดลายต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ชมการสาธิตการทำขนมพื้นเมือง ขนมไทยและขนมมุสลิม อาทิ ขนมใส่ไส้ ขนมเดือน นอกจากนั้นยังได้รู้จักกับพืชประจำท้องถิ่นอย่างผลส้มแขก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ส้มควาย" มีรสชาติเปรี้ยวจี๊ดจ๊าด สามารถนำมาปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวได้ และชิม ช้อป ผลิตตภัณฑ์แปรรูปจากส้มแขก อาทิ ส้มแขกแช่อิ่ม ส้มแขกสามรส และสมุนไพรอัดเม็ดอื่นๆอีกมากมาย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • บ้านกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
  • bangmee1@hotmail.com
  • 09 3576 6401
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ