1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ บ้านบางโรง

กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ บ้านบางโรง

  ภูเก็ต
บ้านบางโรงเป็นโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริมีการพัฒนาให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้การดูแลของ 3 หน่วยงานคือ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตร และสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 23 (ภูเก็ต) ซึ่งมีการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน อบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชายเลย จัดกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP ฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษแก่อาสาสมัครชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาเรียนรู้การเพาะชำขยายพันธุ์ไม้ในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าฟาร์มปลา นอกจากนั้นยังสามารถจัดกิจกรรมเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน และรู้จักกับต้นไม้ในพื้นที่ อาทิ ต้นตะบูน ต้นโกงกาง ต้นแสม และสัตว์ชนิดต่างๆที่อาศัยในพื้นที่ หากท่านใดสนใจล่องเรือ ทางชุมชนมีบริการเรือแคนนูสำหรับล่องเรือไปตามลำน้ำป่าชายเลนเพื่อซึมซับกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ำ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
 • 08 4309 9131

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ