1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

  สงขลา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร 2 ชั้น แบบสถาปัตยกรรมจีน สร้างขึ้นโดย พระยา สุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2421 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นบ้านพัก ต่อมาในปีพ.ศ. 2516 กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และได้เริ่มบูรณะอาคารหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เพื่อจัดแสดงศิลปวัตถุที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ ของภาคใต้ อาทิ ห้องศิลปะทวารวดี ห้องเครื่องถ้วยไทย-จีน ห้องประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ห้องศรีวิชัยหรือศิลปกรรมภาคใต้ เป็นต้น เปิดบริการวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ