1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

  สงขลา
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในเรื่องของพืชและสัตว์ นอกจากนั้นภายในโครงการฯ ยังจัดฐานการเรียนรู้ออกเป็นฐานสาธิตต่างๆ เพื่อง่ายต่อการศึกษาและง่ายต่อการนำไปปรับใช้

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาและเรียนรู้ฐานสาธิตต่างๆ อาทิ การเรียนรู้จักผักพื้นบ้านที่สามารถปลูกในครัวเรือนได้ การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การทำ กับดักแมลงศัตรูพืช และการทำเตาเผาขยะ เป็นต้น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • 50/1 ม.3 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
  • 0 7438 9111 ต่อ 14

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0