1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

  สงขลา
โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษา โดยการรวบรวมพันธุ์ปาล์มชนิดต่างๆ เพื่อศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายของปาล์มแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังพัฒนาพืชวงศ์ปาล์มให้เป็นพืชเศรษฐกิจและขยายผลไปสู่เกษตรกร

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาเรียนรู้กับต้นปาล์มสายพันธุ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและรู้จักกับคุณประโยชน์และความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆ เกี่ยวกับพืชวงศ์ปาล์มเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0