1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

  ขอนแก่น
โฮง คือ หอเก็บสมบัติ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น คือ หอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณบึงแก่นนคร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติความเป็นมา รากเหง้าของชาวขอนแก่น วิถีความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์กลาง การศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่น เปิดทุกวัน (เว้นวันจันทร์) เวลา 12.00-20.00 น.

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • อาคารสวนสาธารณะ 200 ปี ถ.รอบบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 • 0 4327 1173

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ