1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ขอนแก่น
ภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้รวบรวม การจัดแสดงเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการวิจัยค้นคว้าชนิดพันธุ์ต่างๆ ของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 5 โซนอาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) นิทรรศการงานวิจัยการค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ ของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการการกำเนิด สุริยจักรวาล ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิต นิทรรศการของภาคอีสาน เล่าถึงประวัติความเป็นมาในแต่ละยุคและนิทรรศการโครงสร้างระบบนิเวศ แบบต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 123 ริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
 • montyo@kku.ac.th
 • 0 4300 9700 ต่อ 45596
 • 0 4320 2155
 • http://rspg.kku.ac.th

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ