1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   บ้านอนุรักษ์ควาย

บ้านอนุรักษ์ควาย

  ขอนแก่น
ชาวบ้านในหมู่บ้านนาหว้าประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก อาชีพรองคือการเลี้ยงสัตว์ มีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย ต่อมาอดีตสัตวแพทย์ชุมชน นายบัวลม นาสมโภชน์ หลังเกษียณอายุราชการ ได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็น การอนุรักษ์ควายไทยและส่งเสริมการใช้แรงงาน ควายในการทำการเกษตรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาเรียนรู้การเกื้อกูลกันของชาวบ้าน กับควาย ชมการแสดงการฝึกควายสวัสดี การฝึกควายแกล้งตาย การเล่นฮูล่าฮูปบนหลังควายและการไถนาด้วยควายตามภูมิปัญญาดั้งเดิม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • บ้านโนนสว่าง ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
  • 08 2848 7553, 09 8613 4413

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ