1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด

บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด

  ขอนแก่น
เปิดตำนานฟาร์มไก่ ต้นตำรับไก่ย่างเขาสวนกวางที่เลื่องชื่อระดับประเทศ พัฒนาสู่คุณภาพการส่งออกของบริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด ซึ่งผลิตไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่แบบครบวงจร โดยบริษัทฯ มีฟาร์มไก่ไข่ที่อำเภอชุมแพและอำเภอภูเวียง อีกทั้งมีโรงคัดไข่ ที่อำเภอบ้านฝาง และมีโรงงานแปรรูปไก่และไข่ที่ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ บริษัทได้รางวัลอันดับ 1 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบ Evap ระบบ Battery มาตรฐานระดับโลก ความจุไข่ไก่ กว่า 6 ล้านฟอง อุปกรณ์การให้อาหาร เก็บไข่ รวบรวมและบรรจุไข่ และแยกมูลไก่อัตโนมัติ ที่โรงเลี้ยงไก่ ตำบลหนองบัว ที่อำเภอบ้านฝาง (ติดต่อล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ครั้งละไม่เกิน 30 คน)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 98 ถ.ดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 • 0 4332 1505 ,0 4322 2221, 08 6450 8918
 • 0 4322 6182
 • http://www.sf-kk.com

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ