1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี

  อุดรธานี
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร ตั้งแต่ชีพจักรไหม การเลี้ยงไหมแบบต่างๆ ระบบการตัดแต่งแปลงหม่อน การสาวไหม เครื่องสาวไหมหลายแบบ การฟอกย้อมเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ พันธุ์ไม้ย้อมสี ปรับปรุงแปลงอนุรักษ์ไม้ย้อมสี การตกแต่งสวน ไปจนถึงการทอผ้า

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของไหม มีการจัดแสดงกี่แบบต่างๆ และอุปกรณ์ แสดงกระบวนการเตรียมเส้นไหมสำหรับทอผ้า เยี่ยมชมแปลงหม่อนผลสดและการปลูกหม่อนเป็นอุโมงค์ นอกจากนั้นยังมีการสาธิตแปรรูปรังไหม ทำสบู่โปรตีนไหม ฯลฯ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ