1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง)

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง)

  สุโขทัย

เดิมเป็นหนองน้ำสาธารณะ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระราชดําริ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2535 ความตอนหนึ่งว่า “แม่นํ้ายมในฤดูฝนมีนํ้ามาก ในฤดูแล้ง นํ้าเกือบจะไม่มี ให้หาทางกั้นนํ้าเป็นช่วงๆ แล้วผันนํ้าเข้าคลองธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่นํ้ายม แล้วให้มีการขุดลอกให้ส่งนํ้าและนํานํ้า ไปเก็บกักไว้ตามหนองบึงธรรมชาติต่อไป” แรกเริ่มทางจังหวัดสุโขทัยได้สนองพระราชดำริ โดยจัดหาพื้นที่ ประมาณ 600 ไร่ ทำการขุดลอกหนองแม่ระวิง ให้สามารถเก็บกักนํ้าได้ 2 ล้าน ลบ.ม. ใช้งบประมาณ 39.6 ล้านบาท เพื่อกักเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือการอุปโภค บริโภคและพื้นที่การเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งประมงของราษฎรบริเวณใกล้เคียงและต่อยอดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ใช้ตามพระราชดำริที่ว่า “ทำอะไรต้องให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด” ปัจจุบันสวนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 830 ไร่ แบ่งเป็นพื้นน้ำ 645 ไร่ พื้นดิน 185 ไร่ มีลักษณะเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบภายในบริเวณมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ สะพานไม้โบราณยาว 300 ม. สำหรับข้ามอ่างน้ำเกาะกลางทุ่งแม่ระวิง มีวงเวียนประดิษฐาน รูปพระร่วง อยู่ปากทางเข้าเกาะกลางทุ่งแม่ระวิง ซึ่งชาวบ้านนิยมมาสักการะบูชาพระร่วง พระมหาโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม และนมัสการศาลปู่ก๊อก ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากุมเกาะนอกจากนั้นที่นี่ยังและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานหลายด้าน เช่น โครงการเกษตรผสมผสาน มีพิพิธภัณฑ์ชาวนาแหล่งรวบรวมอุปกรณ์ชาวนาโบราณแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวนาสมัยสุโขทัยอีกด้วย

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน

เรียนรู้ดูงาน โครงการเกษตรผสมผสาน ได้แก่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงไก่ แปลงสวนสมุนไพรสาธิต เรือนเพาะชำกล้าไม้ ชมวิวทิวทัศน์รอบ ภายในบริเวณสวนมีอาคารเอนกประสงค์ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดสุโขทัยอีกด้วย เปิดทุกวัน 08.00-18.00 น.

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ม.9 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
 • 0 5595 0100 เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ, 0 5564 2100 อบต.ป่ากุมเกาะ

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0

อื่นๆ ในจังหวัด