1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   สุเทพสังคโลก

สุเทพสังคโลก

  สุโขทัย
ตั้งอยู่ในชุมชนสังคโลกใกล้อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย แหล่งมรดกโลก ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตเครื่องปั้น ดินเผาที่คงทนและงดงาม เรียกขานกันว่า “สังคโลก” มีชื่อเสียงโด่งดังมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี “สุเทพสังคโลก” ได้สืบทอดรูปทรงและลวดลาย อันเป็นเอกลักษณ์มรดกทางภูมิปัญญาของชาวสุโขทัยที่มีมาแต่โบราณและพัฒนารูปทรงให้ดูดีมีความ ทันสมัย และนำมาใช้ได้จริง จุดเด่นของเครื่อง สังคโลกสุโขทัย อยู่ที่การเป็นเครื่องปั้นดินเผา เนื้อละเอียดเคลือบสีเขียวไข่กาและแตกลายงา ได้รับการคัดสรรให้เป็นสุดยอด OTOP ระดับ 5 ดาว

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ชมขั้นตอนการทำ “เครื่องสังคโลก” การวาดลายเขียนสีตกแต่งให้สวยงาม ลวดลายยอดนิยมที่ชอบเขียนกันมาก ได้แก่ กงจักร พระอาทิตย์ ดอกไม้ เป็นต้น แต่ลายที่พิเศษสุดที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัย คือ ลายปลา ซึ่งพบในชามสังคโลกโบราณ ใบหนึ่งมีอักษรลายสือไท เขียนบอกชื่อปลาไว้ว่า “แม่ปลาก่า” เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งรูปร่าง คล้ายปลาตะเพียน มีมากในแม่น้ำลำคลองทั่วไป โดยเฉพาะในแม่น้ำยม เปิดทุกวัน เวลา 8.00-18.00 น.
Team Building
ทดลองปั้นและเขียนลายเครื่องปั้นดินเผาด้วยฝีมือตนเอง และสามารถรับกลับเป็นของที่ระลึกได้

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • 203/2 ม.3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64120
  • sukdee1983@hotmail.com
  • 0 5569 7036, 08 7198 0203, 08 7737 8611 (สุเทพ พรมเพ็ชร)

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

  • สถานที่พัก
  • Special Venue
  • สถานที่จัดกิจกรรม
  • สถานที่ท่องเที่ยว
  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ร้านอาหาร
  • แหล่งขายของที่ระลึก
  • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

  • 10 กม.
  • 20 กม.
  • 50 กม.
  • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ