1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

  สุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หรือ Sukho Thai Vocational College เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพในระดับสากล ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เดิมชื่อโรงเรียนช่างทอผ้า พัฒนามาเป็น “ โรงเรียนการช่างสตรีสุโขทัย” และกลายมาเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย” เมื่อปี พ.ศ. 2523 มีหอประชุมขนาดใหญ่สามารถรองรับได้ 1,700 คน และมีห้องประชุมขนาด 300 คน 1 ห้อง นอกจากนั้นยังมีห้องโสตพร้อมอุปกรณ์โปรเจกเตอร์ที่รองรับได้ 200 ท่าน มีห้องศูนย์ภาษาและมีห้องคอมพิวเตอร์ อีกด้วย

รายละเอียด :

จํานวนห้องประชุม
3
จํานวนคนที่สามารถรองรับได้
1,700  คน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 108 ถ.สิงหวัฒน์ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
 • 0 5561 1789 ต่อ 11
 • http://www.stvc.ac.th

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ