1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  พิษณุโลก
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อย ตอนล่าง ที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวมทั้งเป็นแหล่ง อุปโภค-บริโภค ตลอดจนการใช้น้ำสำหรับเพาะปลูกพืชทั่วไปในฤดูฝนและฤดูแล้ง เป็นการสร้างราย ได้ให้แก่เกษตรกรบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำและสองฝั่ง แม่น้ำแควน้อย (ช่วยเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการเจ้าพระยา) นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย อ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ แห่งนี้ สามารถเก็บกักน้ำได้ 769 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน การใช้ประโยชน์จากเขื่อนอย่างการประมงน้ำจืด และการทำเกษตรบริเวณรอบเขื่อน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ม. 4 บ้านเขาหินลาด ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
 • pr3_2555@hotmail.com
 • 0 5531 6542, 0 5533 3001 ต่อ 200
 • 0 5533 3021
 • http://irrigation.rid.go.th/rid3/

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0