1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

  พิษณุโลก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542 ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริฯ ขึ้นในพื้นที่ส่วนปลายของเทือกเขา ภูสอยดาว โดยมีพระราชประสงค์เพื่อส่งเสริม ความมั่นคงภายในประเทศ และเป็นการอนุรักษ์ป่า ที่สมบูรณ์ไว้เพื่อเป็นป่าต้นน้ำลำธาร รวมทั้งสนับสนุนราษฎร บ้านร่มเกล้า และหมู่บ้านข้างเคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก มีบริการบ้านพักรองรับได้ 34 ท่าน ห้องประชุมรองรับได้ 40 ท่าน และลานกางเต้นท์

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมโรงเรือนจัดแสดงพรรณไม้ประจำถิ่น เช่น เอื้องม่อนไข่ใบมน มหาพรหมราชินี เอื้องสายประสาท รองเท้านารีพันธุ์ต่างๆ ฯลฯ เยี่ยมชม การเพาะขยายพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ เยี่ยมชมสวนกุหลาบเมืองหนาวหลากสายพันธุ์ และศึกษาเรียนรู้เส้นทางธรรมชาติสามารถชมทิวทัศน์ 2 ประเทศ (ไทย-ลาว) 3 จังหวัด (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เลย) ชมยอดดอยภูสอยดาวที่จุดชมวิวค้อเดียวดาย
CSR
ปลูกพันธุ์ไม้หายากคืนสู่ป่าในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี โดยสวนพฤกษศาสตร์ บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ได้มีการเพาะและจัดเตรียมไว้ อาทิ จำปีป่า ตะเคียนทอง มะม่วงป่า และอื่นๆ อีกมากมาย หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอรับพันธุ์ไม้หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อนำทางปลูกป่าได้ในวันและเวลาราชการ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
 • 0 5531 6713-5,08 1287 4994 , 08 1270 5466

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0