1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1

ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1

  พิษณุโลก
ภายในจะประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์การเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง ที่ประกอบไปด้วย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พัฒนาการและเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก จัดแสดงด้วยสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งใช้เวลาในการชมประมาณ 30-40 นาที

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 66 ถ.วังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
 • 0 5523 0596

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

อื่นๆ ในจังหวัด