1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ บ้านนุชเทียน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ บ้านนุชเทียน

  พิษณุโลก
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ บ้านนุชเทียน โดยเกษตรกรรุ่นใหม่คุณจ้อย อ่อนปัสสา ที่เคยประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพดและประสบปัญหาราคาข้าวโพดตก จึงได้ไปศึกษาดูงานที่โครงการหลวง จ.เชียงใหม่ และเกิดสนใจองุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลส จึงได้ริเริ่มนำมาทดลองปลูก และศึกษาบนพื้นที่ของตนเอง ผ่านมาแล้วกว่า 3 ปี ปัจจุบันองุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลส กลายเป็นที่ต้องการของตลาด

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาเรียนรู้การปลูกองุ่น และการดูแลให้องุ่นเติบโตในทิศทางที่ต้องการ ทำให้องุ่นเจริญงอกงาม พวงองุ่นที่ผลไม่ติดแน่นกันจนเกินไป่และสามารถเข้าชมการเก็บเกี่ยวองุ่นได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนมกราคม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • 317 ม.7 บ้านนุชเทียน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
  • 09 5228 0829

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ