1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   รถรางท่องเที่ยวชมเมืองพิษณุโลก

รถรางท่องเที่ยวชมเมืองพิษณุโลก

  พิษณุโลก
เส้นทางท่องเที่ยว เริ่มที่จุดแรก คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิพิธภัณฑ์ชาวแพ พระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี สถานีรถไฟ หอนาฬิกา สะพานเอกาทศรถ ตะแลงแกง คูเมือง ศาลากลางจังหวัด วัดวิหารทอง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทร์ ศาลหลักเมือง เป็นต้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานและเที่ยวชมเส้นทางเมืองประวัติศาสตร์กับโปรแกรมรถรางที่ทางคณะศึกษาดูงานเลือกได้ เช่นการพาไปไหว้พระคู่เมือง กราบสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เยือนอณาจักรโบราณ พระราชวังจันทร์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • บริษัทพิษณุโลกบริการ จำกัด ถ.พุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
 • 0 5528 7774, 08 1680 1201

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ