1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  นครราชสีมา
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ภายในค่ายสุรนารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมที่น่าสนใจ เหมาะแก่การศึกษาดูงาน เนื่องจากมีศูนย์สาธิต การทำเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ที่ยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง มีการจัดแสดงแปลงเพาะปลูกพืช และเปิดเป็นสถานที่สำหรับอบรมให้ความรู้ เรื่อง การประมง การเลี้ยงไก่โคราช การทำปุ๋ย และการทำโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดพลังงาน

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานและอบรมความรู้เรื่องการประมง การเลี้ยงไก่โคราช การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกมะนาว การทำปุ๋ย การทำบัญชีครัวเรือน และการทำโซล่าเซลล์ สามารถนำกลับไปใช้ ในพื้นที่ของตนเองและเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น เพื่อตอบโจทย์การการทำเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
 • 0 4427 5965

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

อื่นๆ ในจังหวัด

ทองสมบูรณ์คลับ

นครราชสีมา

705

ปาลิโอ เขาใหญ่

นครราชสีมา

575

ฟาร์มฝัน ปากช่อง

นครราชสีมา

3,551

ฟาร์มโชคชัย

นครราชสีมา

1,077

ฟ้าประทานฟาร์ม

นครราชสีมา

541

วังน้ำเขียวฟาร์ม

นครราชสีมา

1,524