1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

  เชียงราย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา ชาน้ำมันและพืชน้ำมัน เมื่อ พ.ศ. 2554 เพื่อศึกษาทดลองปลูกชาน้ำมันพันธุ์ หลังจากนั้นมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์วิจัยฯ ขึ้น เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตน้ำมันที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภค ทั้งเป็นแหล่งรวบรวม ความรู้ ตลอดจนศึกษาและทดสอบพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานโรงงานชาน้ำมัน และกรรมวิธี การผลิตชาทุกขั้นตอน โดยที่นี่เป็นโรงหีบน้ำมันชาแห่งแรกและครบวงจรที่สุดของประเทศไทย ชมนิทรรศการให้ความรู้เรื่องชาน้ำมันและพืชน้ำมันชนิดต่างๆ พร้อมผล เมล็ด และกากของชาน้ำมัน นอกจากนั้นยังมีสวนสาธิตพืชน้ำมัน เยี่ยมชมแปลงปลูกชาขนาดใหญ่ในโครงการฯ ชมสวนสมุนไพร กิจกรรมทำน้ำสลัดจากน้ำมันเมล็ดชา เป็นต้น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 888 ม. 10 ถ.พหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
 • 0 5373 4140-2 , 0 5373 4440
 • http://www.teaoilcenter.org

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0