1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

  เชียงราย
ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย เป็นที่พักแบบ โฮมสเตย์มีการดูแลนักท่องเที่ยวที่มาพักเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนกับญาติพี่น้อง

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานด้านเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำเกษตรเศรษฐกิจ พอเพียง การผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงหมูหลุมปลอดกลิ่น และการเลี้ยงปลาในกระชัง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ