1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ไร่แม่จันวัลเล่ย์

ไร่แม่จันวัลเล่ย์

  เชียงราย
ไร่องุ่นบนพื้นที่เนินเขา ล้อมรอบด้วยอ่างเก็บน้ำแม่เปิน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้ความรู้ด้านการทำไร่องุ่น ไร่ชา และการผลิตไวน์

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการทำไร่ และชมกระบวนการผลิตชาและไวน์จากองุ่น โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญของไร่แม่จันวัลเล่ย์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ