1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   บ้านหล่อชา

บ้านหล่อชา

  เชียงราย
บ้านหล่อชาเป็นหมู่บ้านเผ่าอาข่า หรือ “อีก้อ” ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ ซึ่งจัดอยู่ในโครงการหมู่บ้าน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมวัฒนธรรมดั้งเดิมของหมู่บ้าน เช่น ประเพณีการโล้ชิงช้า ประเพณีปีใหม่ไข่แดง การเลี้ยงสัตว์ การทำหัตถกรรมการทอผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้าและการตีเหล็ก

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • ถ.สายท่าตอน-แม่จัน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
  • 0 5375 0088, 08 7180 0031

แกลเลอรี :

ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ