1. หน้าหลัก
  2.    >   วางแผนการจัดงาน
  3.    >   ประเทืองเครื่องเขิน

ประเทืองเครื่องเขิน

  เชียงใหม่
เครื่องเขินที่ชุมชนวัดนันทาราม ได้เริ่มผลิตมาตั้งแต่สมัยเจ้าพระยากาวิละเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของเจ้านายฝ่ายเหนือและขุนนางชั้นผู้ใหญ่ซึ่งได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงปัจจุบัน ซึ่งคุณประเทือง ผู้นำกลุ่มบ้านเครื่องเขินนันทารามได้เปิดบ้านสาธิตการผลิตและจำหน่ายเครื่องเขินของกลุ่มให้แก่ผู้ที่สนใจ

รายละเอียด :

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

  • 101 ถ.นันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • 08 1288 3927, 08 5031 5883
  • 0 5327 2186