1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

  เชียงใหม่
ด้วยพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่ห่างไกลความเจริญที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้น้อย มีความเป็นอยู่ยากลำบาก พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 300,000 บาท ก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เมื่อ พ.ศ. 2524 โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดและกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ให้แก่ราษฎรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง ศูนย์แห่งนี้รับผิดชอบพื้นที่ประมาณ 21,656 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน คือ บ้านป๊อก แม่ลาย บ้านแม่กำปอง และบ้านธารทอง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 15 องศาเซลเซียส ภายในศูนย์ฯ มีร้านอาหาร ห้องประชุม รวมถึงร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีที่พักรับรองจำนวน 10 หลัง มีสถานที่กางเต็นท์ และมี โฮมสเตย์ในชุมชนบ้านแม่กำปอง

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ชมสวนกาแฟอาราบิก้า ทดสอบและสาธิตวิธี การปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า การคั่วเมล็ดกาแฟ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองการทำสวนเมี่ยง การหมัก-นึ่งเมี่ยงแบบดั้งเดิม ชมโรงเรือนเพาะเห็ดหอมที่ปลูกโดยการใช้ไม้ก่อและไม้เมเปิ้ล ชมโรงเรือนสาธิตการผลิตวานิลลา ชมสวนผักสมุนไพรพื้นบ้าน ที่ปลูกในระบบ GAP เกษตรอินทรีย์รวม 9 ชนิด ไม้ผล 51 ชนิด ไม้ดอกไม้กระถาง 5 ชนิด เห็ด 2 ชนิด และน้ำผึ้ง
CSR
ปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่งเสริมกลุ่มพิทักษ์ป่าและกลุ่มสมุนไพร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • ม. 8 บ้านธารทอง (ป๊อกปางผึ้ง) ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
 • 0 5331 8316, 09 3146 7726, 09 6604 1377
 • http://www. royalprojectthailand.com/teentok

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0