1. หน้าหลัก
 2.    >   วางแผนการจัดงาน
 3.    >   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  เชียงใหม่
เป็นศูนย์การศึกษาที่สมบูรณ์แบบตามพระราชดำริที่ว่า ให้สถานที่แห่งนี้ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชิวิตชีวา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย หารูปแบบการพัฒนาต่างๆ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำที่เหมาะสม โดยเฉพาะศึกษาพัฒนาป่าไม้ อันเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร การประมง ตามอ่างเก็บน้ำ ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตร อุสาหกรรม สอดคล้องกับแนวคิดศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน
ศึกษาพัฒนาเรียนรู้ที่ดิน เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำที่เหมาะสม ศึกษาระบบการเพาะปลูกพืช เพื่ออนุรักษ์พื้นที่เกษตรน้ำฝน ศึกษาดูงาน ผลกระทบของการใช้ประโยชน์้ที่ดินแบบต่างๆ ที่มีต่อสภาพอุทกวิทยาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ด้วยวิธีธรรมชาติ อาทิ หมู ไก่ป่า โคนม ชมแปลงนาข้าวทดลอง โรงเพาะเห็ดนานาชนิด ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ชมกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชัง ชมโรงเรือน ฝายกั้นน้ำ ศึกษาการเลี้ยงกบนา กบบลูฟร็อก โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ และเยี่ยมชมแปลงสาธิต การทำเกษตรแบบผสมผสาน
CSR
ร่วมปลูกป่า สร้าง ดูแล และซ่อมแซม ฝายต้นน้ำลำธารเพื่อชะลอการไหลของน้ำ
Team Building
เดินชมป่าตามเส้นทางธรรมชาติภายในศูนย์ฯ จะพบของป่ามากมาย อาทิ เห็ด ผักพื้นบ้าน พริกไทย หน่อไม้ หนอนไม้ไผ่ ฯลฯ ชมทิวทัศน์ บนหอดูเรือนบนยอดต้นไม้ที่ระดับความสูง 13 เมตร ชมสัตว์ป่าธรรมชาติที่ใช้ชีวิตอย่างผาสุกภายใน พื้นที่ของศูนย์ฯ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

 • 11 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
 • hongkhai@hotmail.com
 • 0 5338 9228 ต่อ 102
 • 05 338 9228-9 ต่อ 101
 • http://www.hongkhrai.com

แกลเลอรี :

สถานที่ใกล้เคียง :

 • สถานที่พัก
 • Special Venue
 • สถานที่จัดกิจกรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งขายของที่ระลึก
 • รายชื่อผู้ประกอบการ MICE

 • 10 กม.
 • 20 กม.
 • 50 กม.
 • 100 กม.
ถูกใจ
0

เพิ่มไปยังรายการที่ชื่นชอบ

เพิ่มไปเปรียบเทียบ

สถานที่น่าสนใจอื่นๆ

1

/

0